20 Nisan 2015 Pazartesi

Drina Köprüsü- İvo Andriç * Bahar Okuma Şenliği 2015

Sevgili Pinuccia'nın düzenlediği 'Bahar Okuma Şenliği' okuma listeme buradan ulaşabilirsiniz.

Listenin 18. sırası: Dünya edebiyatından üç kitap. Kitapların biri Latin Amerika, biri Uzakdoğu, biri Balkan edebiyatından olmalı. Türk edebiyatı kapsam dışı...
Balkan Edebiyatı kapsamında 'Drina Köprüsü'nü okudum.Okuma halleri fotoğraflarıma bakmak isterseniz:

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Drina Köprüsü / İvo Andriç

DRİNA KÖPRÜSÜ
Yazarı: İvo ANDRİÇ
Orijinal Adı: Na Drini Cuprija
Türü: Roman
Yayın Hakları: İletişim Yayınları
www.iletisim.com.tr
-   6. Baskı 2005, İstanbul (2000 adet)
Sırpçada Çevirenler: Hasan Ali Ediz - Nuriye Müstakimoğlu
-   354 sayfa


 Kitaptan Alıntılar;

       * ... bu köprüyü Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa yaptırmıştır ve o, bu köprü ile kasabayı çerçeveleyen şu dağlardan birindeki Sokoloviç köyünde doğmuştur.
  
        * Akşam geldi güneş battı
         Ama senin yüzünde hala parlıyor.

        * Osmanlılar der ki: 'Üç şey saklanamaz: Aşk, öksürük ve fakirlik.'


- Yazım-Basım Hataları -

        * Sf/21
         ... politakadan...

        * Sf/53
         ... sese benzayen bir çatırtı...

        * Sf/71
         ... insanlarn...

        * Sf/85
         ... tek düze...

        * Sf/164
         ... kagaşalıklar...

        * Sf/201
         ... meyhnede...

        * Sf/233
         ... istsyonun...

        * Sf/254
         ... hen şeyle...

        * Sf/258
         ... dördüncü snıftan...

        * Sf/271
         ... gerçekleşitirilecek...

        * Sf/288
         ... bölglerde...

        * Sf/291
         ... caseretini kaybetmemişti.

        * Sf/292
         ... göreceti...

        * Sf/292
         ... sürükeyen...

        * Sf/294
         ... meyvaların...

        * Sf/326
         ... gürünüyor ki...

        * Sf/328
         ... ikam ediyordu.

                                                        Okuduğum tarih: Mart 2015


Yazar Hakkında Bilgi=  Ivo Andrić (d. 9 Ekim 1892 - ö. 13 Mart 1975), Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Sırp-Hırvat kökenli Yugoslav yazar.
1892'de Travnik yakınlarında Dolac'ta doğdu. ZagrebViyana ve Krakow'da sürdürdüğü eğitimini Graz Üniversitesi'nde verdiği "Osmanlı Yönetimindeki Bosna-Hersek'te Kültür Yaşamı" konulu doktora tezi ile tamamladı. I. Dünya Savaşı sırasında milliyetçietkinliklerinden ötürü Avusturya-Macaristan yetkilileri tarafından bir süre gözaltında tutuldu. Savaşı izleyen yıllarda YugoslavyaDışişleri Bakanlığı'nda çalıştı. BudapeşteMadridCenevre ve Berlin'de dış görevlerde bulundu.
Yazarın en büyük özelliği kitaplarindaki olayları tarafsızlıkla anlatmasıdır. En acımasız hatta insanlık dışı sayılabilecek eylemlerde dahi yazar yalnızca olayı, o sırada insanların ne düşündüklerini ve hareketlerinin sebeplerini anlatmakta; fakat herhangi bir görüş belirtmemektedir. Hümanist olan Ivo Andrić eserinde çeşitli dinlerin ve soyların kaynaştığı bu bölgede en küçük bir din ve ırk ayrımı yapmadan, anlattığı olaylarda yer alan bütün kişilere eşit bir sevgi ve ilgi göstermiştir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri%C4%87


ARKA KAPAK –

Drina Köprüsü, şüphe yok ki, geçtiğimiz yüzyılın en büyük romanlarından biri. 1961'de İvo Andriç'e layık görülen Nobel Ödülü, edebiyat dünyasında, özel olarak bu kitaba verilmiş gibi kabul edildi; kitap o yıllarda Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Drina Köprüsü, hiç eskimeyecek değerinin ötesinde, kırk-elli yıl sonra 1990'ların Yugoslavyası'nda yeniden güncellik kazandı. Acı bir vesileyle: ülkedeki çok milletli, dinli, çok kültürlü hayatı tahrip eden iç savaşlar silsiseyle... Bu eseri savaşın hemen bütün tarafları bir şekilde sahiplendiler. Kimileri de, Sırpların, Hırvatların, Müslümanların birarada olamazlığının belgesi gibi 'okuttular' bu romanı. Drina Köprüsü, eski Bosna'nın, orada yaşayan herkesin paydaş olduğu hayatınadair, bu hayatın milliyetçilikler çağında nasıl değiştiğine dair bir roman. Belki de bir romans demek lazım - bir millete, cemaate değil de bir ülkeye, bir vatana adanmış bir aşk romanı. Diğer eserlerini de yayıma hazırladığımız Ivo Andriç'in bu başyapıtı, Osmanlı'da farklı toplulukların nasıl birarada yaşadığını geniş bir görüşle ve incelikle tasvir ediyor. Anlatılan ne müthiş bir uyum hikayesi, ne de mutlak bir zulüm hikayesi. Kimliklerin, dinlerin, devletlerin ve de her şeyin ötesinde, içinde insanların olduğu, karmamış, zengin bir hayat tablosu. Zaten Drina Köprüsü'nü büyük roman yapan da bu: Osmanlı, Bosna, Sırplar, Müslümanlar vs. meselelerini okura tamamen unutturabilen bir büyük roman.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder