31 Ağustos 2014 Pazar

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Kavgam / Adolf Hitler

Kitapla ilgili paylaşımımı okumak isterseniz:

Kavgam - Adolf Hitler *Yaz Okuma Şenliği 2014*


Okuma halleri fotoğraflarımı Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı adım: okuyann


Yaz okuma şenliği defterim burada.


Masanın tüm kalabalıklığıyla...


Biraz öyle biraz böyle...


Kavgam - Adolf Hitler *Yaz Okuma Şenliği 2014*

Sevgili Pinuccia'nın düzenlediği 'Yaz Okuma Şenliği'  kapsamında okuduğum bir kitap daha...
Listenin 11. sırasındaki -Yasaklanmış bir kitap- kategorisi dahilinde 'Kavgam'ı okudum.

Fotoğraflarla okuma hallerime bakmak isterseniz:

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Kavgam / Adolf Hitler


Satış Kısıtlamaları-
Kitap, günümüzde AlmanyaFransaAvusturyaPolonya ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmış bulunmaktadır. Kitabın yayın hakları Bavyera hükümetinin elindedir. Bavyera hükümetinin kitabı basan yayınevleri hakkında Türk mahkemelerinde açtığı dava sonunda, varılan karar uyarınca kitabın yayımlanması ve satılması Türkiye'de yasaklanmıştır.  Fakat Kavgam Türkiye'de çeşitli kitapçılarda halen satılmaktadır.İçerdiği fikirler açısında okuması zor bir kitap. 
Dünya ülkelerinin tarihlerini incelediğimizde sarsıcı vahşetlerle karşılaşmak şaşırtıcı değil ne yazık ki...
Fikirler vahşi, uygulamalar vahşi, insanlar vahşi...


KAVGAM
Yazarı: Adolf HİTLER
Orijinal Adı: Mein Kampf
Türü: Otobiyografik - Siyasi Manifesto-
Yayın Hakları: Kum Saati Yayınları
Çeviren: Ahmet Çuhadur
-   611 sayfa

Kitaptan Alıntılar;

* Babamın kütüphanesini karıştırırken, elime askerlikle ilgili çeşitli kitaplar geçiyordu. Bunların içinde, 1870-1871 Fransız-Alman savaşının halk için yazılmış bir nüshası vardı. Bunlar çocukluğumun ilk kitapları oldu.

        * Çok fazla zaman gerektirmeyen okul derslerinden orta kalan zamanlarda evde kapalı kalmaktansa açık havada, güneşe çıkmayı tercih ederdim. Bugün siyasi rakiplerim Hitlerin gençliğinde neler yaptığını ortaya çıkarmak için, çocukluk yıllarıma kadar uzanan bütün hayatımı büyük bir titizlikle araştırdıkları zaman, bana o mutlu günleri yeniden yaşama fırsatı verdikleri için şükrediyorum.
  
        * ... diller mücadelesinde özellikle çocukları kazanmak gerekir. Dolayısıyla mücadelenin ilk aşaması, çocuğa yönelmedir.
         -'Alman çocuğu, sakın Alman olduğunu unutma...'
         -'Kız çocuğu, bir gün Alman annesi olacağını düşün'

        * Gençlik mücadelesini kendi silahlarıyla verecektir. Yabancı müzikleri dinlemek ve söylemekten vazgeçecektir.

        * On beş yaşıma geldiğimde, Habsburg hanedanının vatanseverliği ile ırk nasyonalizmini birbirinden ayırarak, ikincisine çok açık bir sevgi beslemeye başlamıştım.

        * Tarih derslerinin amacının sadece tarihleri ve olayları öğretmekten ibaret olmadığını maalesef tarih öğretmenlerinin bile çok azı anlayabilmektedir. Mesela, bir savaşın veya bir hükümdarın tahta çıkma tarihini öğrencinin doğru olarak bilmesinin hiçbir önemi yoktur. Zaten önemli olan da bu değildir. Tarihin amacı tarihi olayları meydana getiren nedenleri araştırıp öğrenmektir.
Bence tarihi bu sebeple okumalı ve araştırmanın amacına, uygun olan özü koruyup, gereksiz ayrıntıları unutmalıdır.
  
        * Siyonist Yahudilerle, Liberal Yahudiler arasındaki bu kavga bana bir müddet sonra tiksinti vermeye başlamıştı. Bütün bunlar gerçeğe uymuyordu, tam tersine saf bir yalandan ibaret olan bu tartışmalardan dürüstlük beklemek, bu düzenbaz kavmin pisliğine de uyuyordu. Zaten bu halkın, ahlak ve temizlik anlayışı özel bir şeydi. Soya karşı ne kadar az ilgileri olduğunu yüzlerine bakınca anlamak mümkündü. Uzun palto giyen bu adamların kokusunu duydukça içime bulantı geliyordu. Elbiseleri pislik ve kaba insanlardı.

        * ... herhangi bir sosyal ve özel hayatta ne biçimde bir pislik ve karanlık olmasın ki, ona bir Yahudi parmağı bulaşmamış olsun.

        * ... o hayasız ve duygusuz Yahudilerin...

        * Çünkü bir Yahudi, asla bir Alman değildi.

        * ... suçlu olan işçiler değil, halkın kaderini karanlığa gömen Yahudileri duvara çivileme zahmetine katlanmayaların ta kendisiydi.

        * O zamana kadar yeteri kadar aktif olmaktan uzak yarı kozmopolit bir hayat sürerken, bundan böyle tutucu bir Yahudi düşmanı kesildim.

        * ... ben, yaratıcımızın mutlak olan ruhuna göre hareket ettiğime inanmaktayım. Çünkü, Yahudiye karşı savaşırken aynı zamanda Tanrı'nın kanunları için de savaşıyorum demektir.

        * İnsanlığı çürüten mikropları, Yahudileri de unutmamak gerekirdi.

        * Yahudilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece şu karar verilir: Ya hep ya hiç!

        * Bizim mücadelemiz esası ırkımızın ve milletimizin hayat ve gelişmesini devam ettirmektir. Çocuklarını doyurmak ve kanının temizliğini, vatanın hürriyet ve bağımsızlığını korumaktır.

        * İnsanlığın en büyük düşünürlerinden biri olan Schopenhauer, gerçeği yakalayarak, sonsuza kadar doğru olarak kalacak bir cümle içinde onları ebediyyen lanetlemiştir. O, Yahudilere 'yalanın büyük üstadları' adını vermiştir.

        * Eğer, Yahudiler bu dünyada tek başlarına kalsaydı pislik içinde boğulurlardı ya da amansız ve insafsız çatışmalara içinde birbirlerinin kökünü kazımaya çalışırlardı.

        * Yahudinin uygarlık karşısında yerinin ne olduğunu anlamak için, şu önemli gerçeği gözden uzak tutmamak gerekir: Hiçbir zaman bir Yahudi sanatı görülmemiştir. Bugün de yoktur. Özellikle güzel sanatların iki kraliçesi mimari ve müzik yeni olan hiçbir şeyi Yahudilere borçlu değildir. Sanatta, Yahudinin meydana getirdiği şey fikri bir hırsızlıktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla Yahudi yaratıcı güçle ve uygarlıklar kurma hakkı ile yüklü ırkların yeteneklerine sahip değildir.

        * Yahudi daima başka milletlerin sırtında asalak olarak yaşamıştır.

        * Yahudinin asalak sıfatıyla başka milletlerin ve devletlerin vücutlarında yaşadığı hayat özel bir niteliğe sahiptir.

        * Yahudi, dünyayı ekonomik yönden ele geçirmek istediği gibi siyasi açıdan da hakimiyeti altına almak ister.

        * Siyah saçlı pis Yahudi...

        * Zencileri Almanya'ya getirenler Yahudilerdi. Hep aynı gizli amaç ve açık hedef için hala da getirmektedirler. Nefret ettikleri beyaz ırkı melezleşmeden ortaya çıkan piçleşme ile yok etmek, onu vardığı uygarlık ve siyaset seviyesinden indirmek ve ona hakim olmak istemektedirler. Çünkü ırkı temiz olan, kanının gücünden haberdar olan millet hiçbir şekilde ve hiçbir zaman Yahudiye boyun eğmez. Yahudi ancak, bu dünyada sadece ve sürekli olarak melezlerin efendisi olabilir.

        * Alman devletinin çöküşünün, nedenlerini tetkik edecek olursak, ilk ve kesin neden olarak ırk meselesinin ve Yahudi tehlikesinin anlaşılıp görülememesinin geldiği anlaşılır.

        * Irkçılık ise insanlık içinde, çeşitli milletlerin değerini kabul eder. Irkçı anlayış için, devleti ancak bir maksat saymak bir ilkedir. Bu maksat da, ırkların varlıklarının korunmasından ibarettir. Irkçılık, onların eşitliğine asla inanmaz. Irkçılık, dünyayı yöneten sonsuz güce uyularak, en iyinin ve en kuvvetlinin zaferini kolaylaştırmak, kötü ve zayıf olanların boyun eğmesini sağlamak zorunluluğuyla donanmıştır.

        * Temiz ırka mensup bir kimse akla uygun ve düzgün kararlar alırken, karışık bir kan bütün zor anlarında şaşırır yahut yarım kararlar verir. Neticede karışık kanlı kimse, safkan kimsenin hakimiyeti altına girer.

        * Belirli bir ırka mensup bir fert, aşağı bir ırkın temsilcisi ile birleşirse, birleşmenin sonucu seviyenin düşmesi olacaktır. Ayrıca, aralarında yaşadıkları saf ırk mensuplarına oranla daha zayıf bir soy meydana getirecektir.

        * Yahudiler, her zaman milletlerin ve ırkların yıkılış nedeni olmaktadır. Bir başka ifadeyle Yahudiler, uygarlığı çöküntüye sürüklemektedir.

        * ... Yahudi kanının yayılması ile, her gün ırkımızda büyük bir yıkım oluyordu. Kanımızın böyle zehirlenmesi asırlarca devam ederse, ancak yüzyıllar sonra temizlenebilir. Irkımızın çöküşü sonucu, Alman milletinin üstün ırk özelliği ortadan kalkacak, sonuçta uygarlık kurma yeteneğimiz sıfıra inecekti. İşte bütün bunlar düşünülmeli ve Yahudilerin bu işi sistemli bir şekilde yaptığının farkına varılmalıdır.

        * Yahudiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin mali kaynaklarının hakimidir.

        * Yahudi ırkında daima dünyaya tahakküm emeli vardır.
  
- Yazım-Basım Hataları -

        * Sf/13
         ... nafakanlar basıyordu.

        * Sf/13
         ... okul derslerinden orta kalan zamanlarda

        * Sf/18
         ... sarıp s armalayan...

        * Sf/21
         ... birden bire darmadağın...

         Yolda babamın elli yıl önce, kaderini değiştirmeyi başardığım düşünüyordum.

        * Sf/25
         Sosyal meselelerde ilgi sahama girmiyordu.

        * Sf/27
         ... lağımla-
         rda...

        * Sf/29
         ... satacak bir şeyi yoksa nuhtaç hale gelir.

        * Sf/31
         ... soyunun devamın için...

        * Sf/32
         ... ifade etmediğini, söyler karnını nerede doyurursa orada rahat edeceğini söyleyenlere...

        * Sf/35
         ... mimarlığı kendim için sadece bir iş olarak düşünmüyordum o benim için gerçek mutluluğunta kendisiydi.

        * Sf/36
         ... değersiz olandan ayıramazlarda.
         ... okumayı bırakmayı veya hiç olmazsa safyaları atlamayı da bilmezler.
         ... politaka sahnesinde...

        * Sf/40
         ... aralarında siyasete konuşulmasıydı.

        * Sf/42
         ... çekinmedendehşet...

        * Sf/45
         ... hayat şartları için macadele etme...

        * Sf/46
         ... ahlaksız iş adam kısım kendisini...

        * Sf/47
         ... kooporatif...

        * Sf/53
         ... hiçde...

        * Sf/55
         ... görünüşleri Almanların kine...

        * Sf/57
         ... rölü oynamak...

        * Sf/85
         Araştıılıp...

        * Sf/86
         ... milletvikili...

        * Sf/116
         1942 baharında... Münih'e gittim.

        * Sf/131
         ... yürütebeleceğimiz...

        * Sf/278
         ... onlardafedakarlık...

        * Sf/278
         ... başka milletlerin vatandlarında...

        * Sf/283
         ... kırbaçla kavmuştur.

        * Sf/297
         ... elegeçirmek...

        * Sf/336
         ... kelimeninifade...

        * Sf/400
         ... herzaman...
                                     
                                                   Okuduğum tarih: 30 Ağustos 2014

* Çeviri oldukça kötüydü ve fazlasıyla yazım hataları barındırıyordu.


Yazar Hakkında Bilgi=  Adolf Hitler (d. 20 Nisan 1889, Braunau am Inn - ö. 30 Nisan 1945, Berlin), Avusturya asıllı Alman politikacı, siyasi lider, teorisyen ve devlet adamı. 1919 senesinde Alman İşçi Partisi’ne (Deutsche Arbeiterpartei; DAP) üye olmasıyla başlayan politik yaşamı, bu partinin 1920 senesinde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ne (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; NSDAP) dönüşmesiyle devam etti ve 1921 senesinde ise Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin lideri oldu. Uzun süreli bir siyasal mücadelenin sonucunda, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin 1933’te iktidara gelmesiyle Almanya şansölyesi (başbakan) ve 1934’den ölümüne kadarAlmanya devlet başkanı olarak görev yaptı. Devlet başkanı olduğu dönemde şansölyelik ve cumhurbaşkanlığı makamlarını birleştirerek “Führer und Reichskanzler” unvanını kullanmıştır. Nasyonal sosyalizmin kurucusu olup, Almanya’yı 12 yıl boyunca bu öğretiyle yönetmiştir. Bir politikacı ve asker olmanın yanı sıra ressam ve yazar idi.
Hitler, Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Büyük Buhran’dan güç kazandı. Propaganda ve karizmatik bir dille, alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu; bunun yanında da belli bir seviyede milliyetçiliksosyalizmantisemitizmanti-komünizm ve anti-kapitalizm de sunuyordu. Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu ve totaliter ve faşist bir rejimle; Hitler Almanya içerisindeki düzeni yeniden tesis etti ve güçlü bir ülke yarattıktan sonra, saldırgan bir dış politika izleyerek Alman “yaşam alanı”nı (Lebensraum) genişletmek amacıyla Polonya’ya saldırdıYıldırım savaşı (Blitzkrieg) taktikleri ve Mihver Devletleri ittifakı ile birlikte Avrupa′nın büyük bölümünü ve Asya’nın bir kısmını işgal etti.
ABD’nin II. Dünya Savaşı’na Müttefiklerin tarafına katılması ve Kızıl Ordu’nun ilerlemesi ile Alman ordusu gerilemeye başladı. Sovyetgüçlerinin 23 Nisan 1945’te Berlin’e girmesi ile Almanya’nın yenilgisi kesinleşmişti. Hitler; işgal altındaki Berlin’de, eşi Eva Hitler[1][2](Eva Braun) ile Führer yeraltı sığınağında (Führerbunker)[3] 30 Nisan 1945 günü intihar etti. Cesedi -vasiyeti üzerine- takipçileri tarafından yakıldı. 8 Mayıs 1945’te Alfred Jodl’ın imzaladığı teslim belgesiyle Büyük Alman İmparatorluğu yıkıldı.
Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk olarak gördüğü en az 5,5 milyon insanın ölümüyle sonuçlanmıştır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
Kitap Hakkında Bilgi=  Kavgam (Almanca özgün adı: Mein Kampf), Adolf Hitler'in yazdığı otobiyografik bir kitap ve siyasal bir manifestodur.
Kavgam, aslen iki ciltten oluşmaktadır. Hitler bu eserin ilk cildini Kasım 1923'teki Birahane Darbesi'nin ardından, 9 ay Landsberg Cezaevi'nde hapis yattığı dönemde, dostu Rudolf Hess aracılığıyla yazmıştır (1924). İlk cilt 18 Temmuz 1925 tarihinde basılmıştır. Hitler kitabın ikinci cildini hapisten çıktıktan sonra, 1926 yılında kaleme almıştır.
Hitler, kitaba “Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit” (Yalana, Aptallığa ve Korkaklığa Karşı Dört Buçuk Yıllık Mücadele) ismini vermek istiyordu. Fakat kitabı basacak yayınevinin sahibi Max Amann bu ismin çok uzun olduğunu bahane etmiştir ve eser “Mein Kampf” (Kavgam) ismiyle basılmıştır.[1]
Yirminci yüzyıl siyasal tarihi açısından önemli bir yapıt olan bu eserde Hitler, “nasyonal sosyalizm” adını verdiği dünya görüşünün açıklamasını yapar ve amaçlarını bildirir. Hitler'in siyasal ve ekonomik tezlerinin yer aldığı, kapitalizmin ve Marksizmin eleştirildiği bu kitap, aynı zamanda bir otobiyografi olması nedeniyle de kıymete değerdir. Kapitalizme ve Marksizme karşı yeni bir politik sistemin önerisi sunulmaktadır; bu bakımdan Kavgam'da Hitler'in kendi politik kuramları yazılı haldedir. Hitler parlamenter demokrasinin eleştirisini yapmış, milliyetçiliğin karşıtı olan enternasyonalizmi dönemin sosyopolitik koşulları altında yermiş, Pancermenist idealler üzerine kurulu “Büyük Almanya” hedefini açıkça dile getirmiştir. İkinci cildin son kısımlarında, nasyonal sosyalist düzen kurulduğu takdirde Almanya'nın Doğu Avrupa'da gerçekleştireceği politikaları açıklamış olması, onun İkinci Dünya Savaşı yıllarında yapmış olduğu politikaların bir önizlemesidir ve dikkat edilesidir. Hitler, Almanya'nın başta Fransa ve Rusya olmak üzere, rakip devletlerle olan hesaplaşmalarını ve bu sorunlar hakkındaki fikirlerini de belirtmiştir.
Kavgam, Hitler tarafından Birahane Darbesi'nde (9 Kasım 1923) hayatını kaybetmiş diğer partililere ithaf edilmiştir; bunlar: Alfarth Felix, Bauried Andreas, Casella Theodor, Faust Martin, Ehrlich Wilhelm, Hechenberger Ant, Körner Oskar, Khun Karl, Lefore Karl ve Neubauer Kurt'tur.
İçerik-
İlk ciltte, Hitler kendi yaşamının gençlik evrelerini, siyasi görüşlerinin oluşumundaki etkenleri, Yahudiler hakkındaki ilk fikirlerini ve bu fikirlerinin hangi yönde, nasıl geliştiğini; neden bu düşüncelerinin oluştuğunu anlatır. Bu bölümde savaş anıları da dahil olmak üzere kişisel anılar çoğunluktadır ve dönemin sosyopolitik yapısı incelenmektedir. İlk cilt 12 bölümden oluşmaktadır.
İkinci cilt ise Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin parti programı ve ideal devlet yapısı üzerine yazılmış bir doktrin olmakla birlikte, Almanya'nın ileriki dönemlerine dönük fikirlerini beyan ettiği ve öğütler verdiği bir kitaptır. Toplumsal düzen, sosyal yaşam, ekonomik sistem, gençliğin yetiştirilmesi, aile yaşamı, eğitim-öğretim, millet, ırk ve devlet gibi konular hakkında fikirlerini açıkladığı bu ciltte nasyonal sosyalizmin öngördüğü sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeni bildirmiştir. İkinci cilt 15 bölümden oluşmaktadır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavgam

ARKA KAPAK –

'İşgal altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir.
Daha önce de değindiğim gibi, dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil, sözle meydana getirilmiştir.
Siyasi kuruluşlar karşılıklı çıkarlarından dolayı birbirleriyle göstermelik olarak anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim ve partim bu çıkar gruplarıyla kesinlikle anlaşamaz, çünkü benin doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbetteki geçici anlaşmalar söz konusu olamaz.
Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır yani bu Tanrı'nın bir lütfudur.'

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Ferhad ile Şirin / Nazım Hikmet

Kitapla ilgili paylaşımımı okumak isterseniz:

Okuma hallerimi Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı adım: okuyann

Isaac ve halleri:)))

Sahneye önce bıyıklar girer:)


Yavaş yavaş kulak ve pati:)


Bütün bu çabalar kalem uğruna:)


Ve mutlu son:)


Yaz okumaları:)


Evde cicili bicili:)


Gece devam...


Yaz okuma şenliği defterim için buraya lütfen:)


Kitaplığımın bu bölümünde okuduğum kimi Nazım Hikmet kitapları...


Gerçek görev alanı ekmek sepeti iken benim ellerimde mini kitaplıpa dönüşen mırk mırkklar ile ilgili paylaşımım burada.


Liste dahilinde okunmayı bekleyen kitaplar...


Sevgiler...

Ferhad ile Şirin- Nazım Hikmet *Yaz Okuma Şenliği 2014*

Sevgili Pinuccia'nın düzenlediği 'Yaz Okuma Şenliği' listesinin 17.sırasındaki bir tiyatro oyunu kategorisi dahilinde 'Ferhad ile Şirin'i okudum.

Okuma halleri fotoğraflarıma bakmak isterseniz:

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Ferhad ile Şirin / Nazım Hikmet


Isaac olmadan fotoğrafın tadı olmaz:) 
FERHAD ile ŞİRİN
Yazarı: Nazım HİKMET
Türü: Oyunlar
Yayın Hakları: Yapı Kredi Yayınları
www.yapikrediyayinlari.com
-   1. Baskı: İstanbul, Şubat 2002, 4. Baskı: İstanbul, Ağustos 2004
-   277 sayfa

Nâzım Hikmet'in 1948 yılının Haziran ve Ekim ayları arası Bursa Cezaevi'nde yazdığı tiyatro oyunudur.
Ekim 1953'te Bir Aşk Masalı adı altında Moskova Dram Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. 23 Mart 1961 tarihinde Kirov Balesi'nde bale olarak sahnelenen eserin müziğini Azeri besteci Arif Melikov bestelemiş, koreografisini de Bolşoy Balesi'nin başkoreografı Yuri Grigoroviç yapmıştır.
Nâzım Hikmet'in en başarılı oyunlarından bir olan Ferhad ile Şirin, Türkiye'de ilk defa De Yayınevi tarafından 1965 yılında yayımlanmıştır.Kitaptan Alıntı;
  
        * Halbuki söğüt dalından nazlıyız...


^-^ KEDİLER ^-^

* ... bahçeye tekirin yanına gömdük...

* İşi uzatışımın sebebi, kedilerin avlarına karşı gösterdikleri emniyetli eğlencenin zevkini tatmak içindir.

                                                                   Okuduğum tarih: Ağustos 2014


Yazar Hakkında Bilgi=  Nâzım Hikmet Ran (15 Ocak 1902 – 3 Haziran 1963[1]), daha çok Nâzım Hikmet olarak bilinen Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı. "Romantik komünist" ve "romantik devrimci" olarak tanımlanır. Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.
Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.
Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nâzım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A2z%C4%B1m_Hikmet

ARKA KAPAK –

Güçlü bir dramatik yapı, çok kişili doğal bir diyalog akışı, zehir zıkkım politik eleştiriden toplum sorunlarının kökenine inen bir dram anlayışı. Nazım Hikmet, şairliğine eş bir oyun yazarı olduğunu da gözler önüne seriyor... 'Nazım Hikmet Külliyatı'nda...


Keyifli okumalarınız olsun...

Kitaplığımdaki En İyi 10 Kitap Kapağı

Çoook uzun zaman sonra mimlendim:) Özlemişim aslında.
Sevgili arkadaşım, canım Mehtapçığım büyük bir zevkle cevaplamaya başlıyorum 
Kitaplığımdaki tüm kitapların kapaklarını incelemek oldukça zaman alacağından biraz işin kolayına kaçtığımı itiraf edebilirim:) Blogumdaki kitap paylaşımlarımın arasından 10 kapak seçtim. Gerçi seçmek o kadar zor ki... 
Bana kalsa tüm hakkımı kedili kitap kapaklarından yana kullanacaktım ^-^ Mırk mırkkk:))) Ama onu kedili kitaplarım paylaşımıma saklayıp kendimec minumum kedi kapaklı kitap seçtim:)

Sıralamasız bir halde gelişigüzel paylaşıyorum:

POE okumaya doyamadığım nadir yazarlardan. 
Fakat ne enteresandır okuduğum Poe kitaplarının hiçbirini henüz blogumda paylaşmamışım. Kimi notlarım ajandalarda pc ortamına atılmayı beklediğinden okuyup da paylaşamadığım çok kitap birikti.
POE paylaşımıma göz atmak isterseniz buraya lütfen...Kapağına vurulup aldığım Firmin 
Tom eşliğinde, solda da Jerry:)Külkedisi'nin pozu ile:)
Kitapla ilgili paylaşımlarım burada, şurada ve orada ^-^Bu kitap kapağı baktıkça beni çok çok ama çook mutlu ediyor ♥♥♥Mırk mırkkk:)
Kitapla ilgili paylaşımı burada.Müzik ruhun gıdasıdır:)
Kitapla ilgili paylaşımım burada.
Hatta 'Sınırın Güneyinde-Güneşin Batısında' ise şurada:)Bu kitabın kitaplığıma katılması bayağı coşkulu olmuştu. Okumak isterseniz burada paylaşmıştım:)Tek fotoğrafta iki kapak:) Aslında Kalküta'yı listeye aldım ama kedicik de pek mırkk mırkkk:)
Kalküta'nın yazarının röportajını okumak isteyenler buraya lütfen...Bu kitapla çok nostaljik bir ilişkimiz var:) Ben henüz bir çocukken ablama ait ders kitabını hayallere dalarak incelerdim ve resimlerine bakmayı çok severdim. Sonra bir baktım Fazıl'ın okul kitapları arasında eski bir dost duruyor:))Konumuz kapak ama bir istisna bu kitap için:)
İçinin güzelliğine çocuk gözüyle bayılıyordum Kitapla ilgili paylaşımımı okumak isterseniz burada. Çok keyifli bir mim konusu. Yapmak isteyen herkes davetlimdir. Link bırakırsanız büyük bir keyifle de blogunuza misafir olur kitap kapaklarınıza bakarım:)
Sevgiyle kalın, daima...

Mırk Mırkkk Dosyalarım ^-^ ve Tek Kitap...

Kedicikli dosyaları D&R'da bulduğumdaki mutluluğumu tahmin edebilirsiniz:)


Dosyalar çok işime yarıyor. Hem düzen sağlıyor hem de mutlu ediyor:)


Ferit Edgü'nün paylaştığım kitabı:

Kimse - Ferit EdgüSevgiler...

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Günlükler / Sylvia Plath

Kitapla ilgili paylaşımımı okumak isterseniz:

Günlükler- Sylvia Plath *Yaz Okuma Şenliği 2014*


Okuma şenliği defterim için de buraya lütfen:)

Vee okuma hallerim:


Açık havada okumak iyidir...


Mutlaka not almalıyım...


Isaac 


Türlü türlü yerlerde, türlü türlü okuma halleri:)


Araf- Elif Şafak paylaşımım burada.

Ayışığında Aşk- Amanda Quick paylaşımım şurada.Savaşçı Kediler- Erin Hunter paylaşımım burada.

Siegfrieds Tod- Franz Specht paylaşımım şurada.Okumaya devam...


Keyifli okumalarınız olsun...