27 Aralık 2014 Cumartesi

Ütopya - Thomas More * Güz Okuma Şenliği 2014*

Sevgili Pinuccia'nın düzenlediği 'Güz Okuma Şenliği' sona erdi ermesine ama şenlik kapsamında okuyup da paylaşılmayı bekleyenbu kitap haricinde üç kitap daha var.

Listenin 6. sırasına göre İngiliz edebiyatından bir kitap okumamız gerekiyordu. Kategori kapsamında ne zamandır okumak istediğim 'Ütopya'yı seçtim.

Okuma halleri fotoğraflarıma bakmak isterseniz:

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Ütopya / Thomas More
ÜTOPYA
Yazarı: Thomas MORE
Latinceden Çeviren: Çiğdem Dürüşken
Türü: Roman / Felsefe
Yayın Hakları: Kabalcı Kitabevi
www.kabalci.com.tr
-   Birinci Basım: Nisan 2009
-   189 sayfa


Kitaptan Alıntılar;

        * ... hoşgörülü olacağım derken hüzmetkarlarınızı efendiniz haline getirmeden.

* ... güneşi fenerle göstermek istemem...

* ... insanların berbat şekilde yetişmesine ve küçücük yaşlardan itibaren ahlaklarının yavaş yavaş bozulmasına göz yumarsanız, sonra da, çocukken bile açıkça suça meyilli oldukları halde, büyüyüp birer yetişkin olduklarında herhangi bir suç işleyince cezalandırmaya kalkarsanız, rica ederim, onları ilk başta hırsız yapıp sonra da hırsızlıktan cezalandırmış olmaz mısınız?

        * ... aşırı adalet aşırı haksızlık doğurur...
  
        * ... insanlar iyi olmadıkça her şeyi iyileştirebilmen olanaksızdır.

        * Kaldı ki en bilgeler bile evlendiklerinde güzel bir vücudu erdemli bir ruhun çeyizi olarak kabul ediyorlar.

* ... savaşta kazanılan onur kadar onursuz başka bir şeyin olamayacağı...
  
        * Kibir için zenginliğin ölçüsü kendisinin neye sahip olduğu değil, başkalarının neye sahip olmadığıdır.

                                                  Okuduğum tarih: Aralık 2014


Yazar Hakkında Bilgi=  Thomas More, (7 Şubat 1478 - 6 Temmuz 1535İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçu. Yaşamında önde gelen bir hümanist bilgin ünvanına kavuşup birçok kamu görevi üstlendi. Eseri Ütopya ile edebiyatta yeni bir nesil yarattı. 1516’da yazdığı Ütopya’da ideal hayali bir ada ülkenin siyasi sistemini tarif ediyordu. More’un Kral Henry VIII’in İngiliz kilisesinin başına geçme niyetine ilke olarak karşı çıkması, kendi siyasi kariyerinin sonunu hazırlayıp hain olarak idam edilmesine sebep oldu. Ölümünden 400 yıl sonra, 1935’de Papa Pius XI tarafından aziz ilan edildi. .
7 Şubat 1478'de, Londra'da doğmuştur. Babası dönemin önemli bir yargıcı olan Sir John More'dur. Eğitim için Oxford Üniversitesi'ne girdi. Oxford'da geçirdiği 2 yılda yazmaya başladı. Antik Yunan ve Latin edebiyatına ilgisi de bu dönemde oldu. Daha sonra Londra'ya geri döndü ve 1496 yılında hukuk öğrenimi görmeye başladı. 1501 yılında avukat oldu. Hukuk öğrenimi gördüğü yıllarda manastır yaşamı yaşamakta ve bir rahip olmak isteğiyle yanıp tutuşmaktaydı. Yine de zamanla bu duygusu söndü ve ruhu ülkesine hizmet etmek isteğiyle doldu. Bunun üzerine 1504 yılında parlementoya girdi. Bu sıralarda ünlü Hollandalı yazar Erasmus ile olan arkadaşlığı iyice gelişti ve Erasmus 1509'da basılan ünlü eseri Encomium Moriae`yi (Deliliğe Övgü) Thomas More'a adadı. 1517'de Kral'ın hizmetine girdi. Giriştiği başarılı bir diplomatik görev ardından şövalye unvanı verildi ve yardımcı veznedar ilan edildi. Kralın kişisel danışmanı olarak kariyeri parlamaya devam etti. 1525'de Lancaster Düklüğü'nün bakanı oldu. Kral Henry VIII'in evlilikleriyle ilgili konularda ona yeterince yardım edemeyen Lordlar Kamarası başkanı Kardinal Wolsey'i istifaya zorladıktan sonra yerine Thomas More'u Lordlar Kamarası başkanı ilan etti. Başlarda Kralın düşüncelerini paylaşan More, zamanla Kralın protestanlığa olan artan ilgisi ve kiliseye olan negatif düşüncelerinden rahatsız oldu. Kişisel olarak protestanlığı sevmiyor ve doğru bulmuyor, döneminkatolik kilisesini benimsiyor ve önemsiyordu. Protestanlığı eleştiren kitaplarıyla Kral ile olan ilişkisini gerdikten sonra 1531'de Kral'a bağlılık yemini etmeyi reddetti. Daha sonra hastalığı bahane ederek 1532'de görevlerinden ayrıldı. 1533'te Anne Boleyn'in İngiltere Kraliçesi olarak ilan edildiği taç giydirme törenine katılmayı reddedince şimşekleri üzerine çekti. Yalan davalar ve dedikodular başladı. Parlementonun Anne Boleyn'i İngiltere'nin kraliçesi olarak ilan edebileceğini kabul etmesine rağmen, bağlılık yemini etmeyi reddetti zira bu Papa'ya karşı bir davranış olurdu. Bu yüzden tutuklandı. Daha sonraları Kralı kilisenin başı olarak görmediği için ölüm cezasına çarptırıldı. 6 Temmuz 1535'te idam edildi. http://tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
Çeviren Hakkında Bilgi=  Prof. Dr. ÇİĞDEM DÜRÜŞKEN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı.
EĞİTİM
(1980-1984) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı.
(1985-1987) Yüksek Lisans: Tez başlığı: “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” (Danışman: Prof. Dr. Müzehher Erim, İstanbul Üniversitesi)
(1988-) Istituto Italiano Di Cultura’dan aldığı bursla, İtalya, Perugia, Universita Italiana Per Stranieri’de, 2 aylık İtalyanca eğitimi aldı.
(1987-1990) Doktora: Tez başlığı: “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” (Prof. Dr. Müzehher Erim, İstanbul Üniversitesi)
(1990) Istituto Italiano Di Cultura’dan aldığı bursla, İtalya, Perugia, Universita Italiana Per Stranieri’de, 20 günlük Latina Lingua e Cultura seminerlerine katıldı.
(1993) Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından Türkiye’yi temsilen Yunanistan, Olympia’da düzenlenen toplantılara katıldı.
AKADEMİK DENEYİM
(1985) Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
(1991) Yardımcı Doçent: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
(1995) Doçent: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
(2001-) Profesör: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
(2002-) (2003-) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda, “Klasik Filoloji Seminerleri” balıklı Klasik Filoloji Toplantıları’nın düzenleyici.
(2003-) Navisalvia- Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantıları” başlıklı Konferansların kurucusu ve düzenleyicisi.
(2004-) Türk Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü’nün Asli Üyesi.
(2006-) Editör: “Humanitas: Yunan-Roma Klasikleri Dizisi”, (Yunanca-Latince-Türkçe Karşılıklı Metinler), Kabalcı Yayınları, İstanbul
ARAŞTIRMA ALANLARI
Latin Dili ve Grameri, Klasik Dönem Latin Edebiyatı (özellikle, Şiir, Trajedi, Yergi; ve Felsefi içerikli yapıtlar), Roma Retoriği, Geç Dönem Latin Edebiyatı, Roma Düşünce Tarihi, Yunanca ve Latince Felsefi Kavramlar; Sokrates Öncesi Felsefi Düşünce, Antikçağ Felsefesi, Helenistik Dönem Felsefesi, Erken Dönem Hıristiyan Düşüncesi, Ortaçağ Felsefesi ve Terminolojisi, Rönesans Felsefesi ve Terminolojisi
http://www.cigdemdurusken.com/


ARKA KAPAK –

Edebiyatta utopia türünde yazılmış eserlerle ilgilenen herkes bilir ki, utopia kelimesi Thomas More [Thomas Morus] tarafından türetilmiştir. Bu kelime Yunanca utopeia, ou [yok, değil] ve topos [yer] sözcüklerinden gelir ve "yok-yer," "yok-ülke" anlamına gelir; ama Thomas More'un Utopia'sı gibi her insanın yaşamak istediği bir yer olunca, sözcük oyunu yapılarak Eutopeia şekline bürünür, yani "iyi-ülke," "şanslı-ülke" ya da tam tabiriyle "yaşanası-yer" olur ve aniden dile gelir:
Eskiden Yok-ülke'ydi adım, ücralardaydım,
şimdi ise Plato'nun devletiyle aşk atarım,
Belki ondan bile üstünüm, boş sözlerle karalanan
ne varsa çünkü o kitapta,
Ben insanlarla, kaynaklarla, en iyi yasalarla canlandırdım:
Yaşanası-yer denmeli bundan böyle bana, bu benim hakkım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder