27 Aralık 2016 Salı

Korku ve Titreme - Søren KIERKEGAARD

İbrahim peygamberin oğlu İshak'ı Tanrı'ya kurban etme ve kurban edilmeme süreci üzerinden varoluş, inanç, iman, sadakat ve sevgi -Tanrı ve evlat sevgisi-, sorgulama, sorgulamama gibi çok yönlü bir okuma sunuyor kitap...

Milan Richter'in 'Kafka ve Kafka' kitabını okurken çıktı bu kitap karşıma. Enteresan bir şekilde bir gün önce kitaplıktan alıp şöyle bir bakmıştım kitaba. Kafka ve Kafka'da da karşıma çıkınca ikisini eş zamanlı okumaya karar verdim.


Okuma halleri fotoğraflarıma bakmak isterseniz:
Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Korku ve Titreme / Søren KIERKEGAARD


KORKU VE TİTREME
Diyalektik Lirik
Yazarı: Søren Aabye KIERKEGAARD
Orijinal Adı: Ein Hungerkünstler
Türü: Felsefe
Yayın Hakları: Ara Yayıncılık
-   Birinci Basım: 1990
Kapak Tasarımı: Vedat Çorlu
Çeviri: N. Ekrem Düzen
-   116 sayfa


 Kitaptan Alıntılar;

        * Bu dorukta İbrahim durur. Gözden yitirdiği son basamak, mutlak teslimiyettir. O gerçekten de 'öte'ye gider ve imana ulaşır.

        * ... kişi bir başkasını severken kendine yetmelidir.

        * Ebedi teslimiyet, imandan önceki son basamaktır. Öyle ki bu hareketi yapmayanın imanı yok demektir.


- Yazım-Basım Hataları-

        * Sf/ 9
         ... gereğince anlamısını...

        * Sf/ 12
         ... ti-
         tredi...

        * Sf/ 13
         .. un-
         utamıyordu...

        * Sf/ 14
         Düşünir ki onc yüreğinin...

        * Sf/ 16
         Ne o nede...

        * Sf/ 18
         ... arzu duyarak kadar genç olmalarındaydı.

        * Sf/ 19
         ... ya bu masam çocuğa?

        * Sf/ 20
         ... in-
         anmıştı.

         ... cadırmak umuduyla...

         ... sözlerimin muhataparı...

        * Sf/ 23
         ... dünya hazinesini elini tutuyorsa...

         ... aldattıkaları...

         ... çünkü çünkü o kadısıydı...

         ... almalıdır.çünkü...

        * Sf/ 28
         ... inanıyorumki odukça...

        * Sf/ 31
         ... müthüş...

        * Sf/ 34
         Kendil-
         erini...

         ... üstün yardılışın...

         ... ruhu böylesi hazlakrda yitmiş...

        * Sf/ 35
         ... post-
         acının...

        * Sf/ 39
         ... iyi zamanlışmış...

        * Sf/ 40
         ... ilgilendirmeyecektir , ...

        * Sf/ 42
         ... har-
         eketleri...

         ... sersemliy-
         orum.

        * Sf/ 44
         ... teslimiy-
         et...

        * Sf/ 45
         ... yinede...

        * Sf/ 47
         ... diğerlerine yanı şekilde...

         ... uy-
         andırmaktan...

         ... ishak'ı...

        * Sf/ 44
         ... ol-
         arak...

        * Sf/ 49
         ... pardokstur:

        * Sf/ 64
         ... anlay-
         anın...

        * Sf/ 107
         ... Hegele...

        * Sf/ 108
         ... beş yada altı...

                                                         Aralık 2016


Yazar Hakkında Bilgi=  Soren Aabye Kierkegaard (IPA: [ˈsœːɐn ˈkʰiɐ̯g̊əˌg̊ɒːˀ]; Türkçe telaffuz önerisi: Sörın Kirkıgor) (5 Mayıs 1813-11 Kasım 1855), Danimarkalı filozof ve teolog.
Yaşamı
Kierkegaard dindar babasının etkisiyle din eğitimi alarak ve katı bir dini atmosfer içinde yetişti.Tüm yaşamında bu çocukluğun etkisi görülür.Kendisi de dinsel düşünceleri olan birisi olmakla birlikte sürekli din adamlarıyla, kurumlarıyla ve düşünceleriyle çatışma halinde oldu. Mevcut Hıristiyanlığın yozlaşmış olduğunu ileri sürdü ve Hıristiyan inancinin tamamen yenilenmesine yönelik eleştiriler geliştirdi. Kierkegaard, din ve Tanrıyı tamamen bireysel bir konu olarak değerlendirdi. Bu yönde giderek sistematik felsefenin bireyi göz ardı eden bütüncüllüğünü de reddetti. Felsefesinde bireyi merkeze aldı.
Felsefesi
Kierkegaard, varoluşçuluğun öncülerinden sayılır.Varoluşçu felsefe bir bakıma her varoluşçu filozofta kendine özgü bir nitelik kazanarak ayrıca tanımlanır, ancak bilinen genel nitelikleri ve felsefi özgürlüğü açısından varoluşçuluğun kurucu isimlerinin başında Kierkegaard sayılmaktadır. Kierkegaard'ın belli bir felsefî sistematik geliştirmediği doğru olmakla birlikte (Kierkegaard bu anlamda Nietzsche gibi bağımsız ve dizgesiz filozoflardandır), kullandığı kavramlar ve felsefe yapma tarzı sonradan varoluşçu felsefelerde görülen nitelikleri barındırır. Kierkegaard'ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof Hegel'dir. Hegel'in rasyonalist ve sistematik felsefesi Kierkegaard için kabul edilemezdir.Varoluşçu felsefelerde görülen kavramların çoğunluğu öncül olarak Kierkegaard'da görülür: saçmabunaltıkorku ve kaygı.Kierkegaard'ın felsefî sorunsalı bir bakıma mevcut Hıristiyanlık içinde ve hatta karşısında nasıl iyi bir Hıristiyan olunacağı noktasına da bağlıdır. Kierkegaard, felsefe tarihinin soyut mantıksal kurgularla geliştiğini ve bu nedenle bireyi, bireyin gerçek yaşamını gözden kaçırdığını düşünür.Ona göre varoluş, somut ve öznel insanın yaşamıdır.Bu nedenle felsefe somut düşünmeye, yani varoluşa yönelmelidir.


ARKA KAPAK –

Ruhlar aleminde... sonu olmayan ilahi bir düzen hüküm sürer. Burada yağmur hem haklının hem de haksızın üzerine yağmaz, burada güneş hem hayır sahibinin hem de günahkarın üzerinde parıldamaz. Burada her şey yerli yerine oturur. Yalnızca çalışan ekmek kazanır; yalnızca muzdarip olan dinginlik bulur; yalnızca soyunu ruhlar diyarında sürdüren, sevgilisinin imdadına yetişir; yalnızca bıçağı çeken İshak'a kavuşur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder