10 Aralık 2016 Cumartesi

Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları - Mehmet İmrak

Son kitap alışverişimde uzun yıllardır alınacaklar listemde olan kitaplara öncelik verdim. Neredeyse 10 seneyi aşkın bir zamandır alınmayı bekleyen uzun bir listem var. Zamanında özellikle Antoloji.com'un 'Kitaplar' bölümüne girer oradaki yorumları inceler ve ilgimi çeken kitapları not alırdım. Alışverişimin detaylarına buradan ve şuradan ulaşabilirsiniz.Bu kitap da o yıllardan listeme eklenmiş bir kitap.
Bir kitabın isminde 'kitap' kelimesinin geçmesinin çekiciliği tartışılmaz:) Hele bir de böyle güzel bir kapak tasarımı olursa, görsel olarak da mutluluk veriyor insana...
Ancak şu eleştiride bulunabilirim, kitabın ismiyle içeriği pek tutmuyor. Şayet yazarların -artık meşhurdan ne anlıyorsanız:), ben yazar olarak düşünmüştüm- kitap okuma alışkanlıklarını okuyacağınızı düşünüyorsanız pek öyle değil. 
Ama kitap içerik olarak dolu dolu... Sadece ismiyle içeriği pek uyuşmuyor. Onun dışında ele aldığı konular, alıntılar, araştırma sonuçları, teknikler gayet bilgilendirici ve okunası. 
Ben çokça not alarak, merakla ve keyif içinde okudum. 


Okuma halleri fotoğraflarıma bakmak isterseniz:

Okuma Halleri, Fotoğraflarla - Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları / Mehmet İmrak
MEŞHURLARIN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI
'Etkili Okuma Teknikleri'
Yazarı: Mehmet İMRAK
Yayın Hakları: Çıra Yayınları
-   3. Baskı: Aralık 2015
Kapak Tasarımı: Yunus Karaaslan
-   318 sayfa


 Kitaptan Alıntılar;

        * Kimse, daha çok şey öğrenemeyecek kadar yaşlı değildir. / H. Jackson

        * Aynı cümlelerin tekrarlanması...
         Sf/ 15-82
         Dünyayı istiyorsanız kitap okumalısınız. Ahireti istiyorsanız kitap okumalısınız. Hem dünyayı hem de ahireti kazanmak istiyorsanız kitap okumalısınız.

        Sf/ 28-267
         Mümkün olsaydı, her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. / Horaca Mann

        Sf/ 67-75
         Kitaplar, hem gençlik, hem yaşlılık, hem hastalık, hem açlık, hem yol, hem yağmur, hem de soğuk içindir.

        Sf/ 168-173
        Ülkemizde 95 kişiye bir kahvehane, 65 bin kişiye bir kütüphane düşüyor. Halbuki İngiltere'de 3508 kişiye, Belçika'da 4253 kişiye bir kütüphane düşmektedir.

        Sf/ 234-253
        Meşhur hadis bilgini ve Hanbeli mezhebinin imamı Ahmed bin Hanbel, Abdurrezzak bin Hemmam'dan hadis öğrenmek için, parası olmadığından kervancıların yanında deve bakıcılığı yapmak suretiyle Bağdat'tan ta Yemen'e gitmiştir. Elli dirhemi bulamadığı için Cerir bin Abdülhamit'ten hadis öğrenmek için diğer talebe arkadaşlarıyla beraber Rey'e gidememiştir.

        Sf/ 75-263
        Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil: Ölmeden önce hayatının, hastal olmadan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş zamanın, ihtiyarlıktan önce gençliğim, yoksulluktan önce zenginliğin.

        * Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitim olmalı ki, onları küçük görmeyesin. / M. L. Boren

        * Sadece dinlemek suretiyle alınan bilgi yetersiz olur. Okumak insan doğasına daha uygundur. Çünkü bir konuşmacının saatte ancak 9000 sözcüklük ritimle verebileceği bilgiyi işitme organı ile alırken, bir okuyucu görme duyusu ile saatte ortalama 27000 sözcük okur.

        * Kıyamete kadar yürürlükte kalacak olan Kur'an'ın 'ikra: oku' kelimesiyle başlaması çok manidardır. 'Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini O öğretti.' (Alak, 1-5)

        * Kur'an'ı Kerim'de 'oku' kökünden türemiş 87 kelime mevcuttur. Üç ayrı ayette 'Oku!' diye emredilirken, üç ayrı ayette de 'Okuyunuz.' diye çoğul şeklinde emir gelmiştir. 68 yerde de, 'okumak' manasını da telkin eden 'Kur'an' kelimesi geçiyor.
         Kur'an'ı Kerim'de ilmin asıl vasıtası olan 'yazmaya' daha çok yer verilir.
         Kur'an'ı Kerim'de 'yazmak' manasına gelen 'kitap' kökünden türemiş 320 kelime yer alır. Muhtelif şekillerde, yani tekil, çoğul vs olarak 261 yerde 'kitap' kelimesine rastlarız. Yine 'yazmak' manasında olan 'satr' kökünden türemiş 5 ayrı kelim geçer. Keza yine yazmak manasına gelen 'ze-be-re' kökünden 11 kelime geçer. Şu halde, Kur'an'da yazmak manasını ifade eden toplam 336 kelime ter almaktadır. Ayrıca, 68. surenin adı, 'Kalem'dir.

        * Bir kitapsevere, kitaplığının önünde durarak: 'Bunların hepsini okudunuz mu?' demek ham ruhluluktur. Her kaynak kitap okunmaz. Yeri ve zamanı geldikçe onlara bakılır, onlardan istifade edilir.

        * Kitap karanlığı boğan bir ışıktır!

        * Bir kitabı okurken 'Ne güzel kitap!' deriz. 'Yazar da tıpkı benim gibi düşünmüş!' Yalnız şöyle dememiz gerekirdi: 'Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama galiba doğru.

        * Kelime ezberlemenin en kolay yolu; çok kitap okumadır. Shakespeare yazdığı eserlerinde; 80.000, Goethe 50.000 kelime kullanmıştır. ...Batılı talebelerin 50.000 ile 80.000 kadar kelimeyi bilmesi manasına gelir. Ama bizim memleketimizde bir üniversite mezunu; 3.000-4.000 kelime bilmektedir. Bu kadar az bilinmesinin sebebi de kitap okuma alışkanlığı kazanmaması, kitap okumamasıdır.

        * Bilginini efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmalısınız.

        * Schopenhauer, mutluluk ve huzura, insanlar arasında değil kitaplar arasında vardığına inanırdı.

        * Huzuru, her yerde aradım; ancak tenha bir yerde, bir kitapçıda buldum. / François

        * Hür insan, okuyan insandır. / Jefferson

        * ... bilgi ihtiva eden kitapları mı okuyorsunuz, yoksa lüzumsuz ve hatta zararlı malumatlarla aklınızı geveze mi ediyorsunuz?

        * Okurken dinamik bir oturuşa sahip olmalısınız. Sırtüstü yatarak veya yüzüstü uzanarak okumayınız. (yatarak okumaya bayılırım:))

        * Okuduğunuz metin sizin fikirlerinizle benzerlik arz eden veya çelişen tarafları üzerinde kafa yormayınız. (neden?)

        * İnsanın kabası ısırgan köpek gibidir, herkes tarafından taşlanır!
         Köpeklerin böyle bir benzetmeyle kullanılması hiç hoşuma gitmedi!

        * Bir sürü yazar ve her neviden eser okumak kararsızlığa ve maymun iştahlılığa alametir.
         (Katılmıyorum...)

       * Akan kan ve gözyaşlarını durduracak, mazlumların çığlıklarını dindirecek, taşların bağlanıp köpeklerin salıverildiği bu dünyada köpekleri zincirleyecek, zulme son verip adaleti getireceksin. !!!???
             Köpeklerin bu şekilde kullanılması hiç hoşuma gitmedi!

        * ABD başkanı Kennedy dakikada 2500 kelime okuyabiliyordu. Ülkemizden ise Demirel hızlı okuyanlardan. Yine Adnan Kahveci 200 sayfalık bir kitabı yarım saatte okuyabiliyordu. Bu da dakikada 2000 kelimeye tekabül etmektedir.

        * Dakikada 150 Kelime Çok ağır
         Dakikada 150-200 Ağır
         Dakikada 200-230 Orta
         Dakikada 230-250 Orta üzeri
         Dakikada 250-300 Hızlıca
         Dakikada 300-350 Hızlı
         Dakikada 350-450 Çok hızlı
         Dakikada 450- Müstesna derecede hızlı.

        * Kitaplar çok iyi dostlardır. Ama ödünç verildiklerinde çok acı çekerler. Öylesine kırılırlar ki, bir daha asla geri dönmezler. / Robert de Flers
        
        * Okuma alışkanlığının değerlendirilmesi konusunda dünyada yaygın kabul gören ölçüler şunlardır:
         Çok okuyan okuyucu: Bir yılda 21 kitap ve daha fazla kitap okuyan kişi..
         Orta düzeyde okuyan bir okuyucu: Bir yılda 6 ile 20 arası kitap okuyan kişi.
         Az okuyan okuyucu: Bir yılda 1 ile 5 arası kitap okuyan kişi
         Okuyucu olmayan: Hiç kitap okumayan kişi.

        * Kitaplar, tıpkı insanlar gibidir. Nasıl ki herkesle arkadaşlık yapılmaz dostluk kurulmazsa aynen bunun gibi her kitap da okunmaz.

        * Beni rahat bırakın, kütüphanemde istediğim zaman, istediğim bilginle sohbet edeyim. / Karl Ludwig Michelet

        * Eski İran hükümdarları, alim bir kişiyi cezalandırmak istediklerinde, cahillerle aynı odaya hapsederlermiş. Samanoğulları devletinde de, suçlu bir kişi kütüphaneye hapsedilir, belirli kitapları okuması karşılığında cezası kaldırılırdı.
  
        * 1933 yılında, Nazi Almanya'sında, muhteşem kitap yakma törenleri yapıldı. Ancak anlaşıldı ki: 'Kitapların yakıldığı yerde, bir müddet sonra insanlar da yakılır.' John Milton; 'İyi bir kitabı yakmak, iyi bir vatandaşı öldürmekten farksızdır.' der.

        * En büyük kitap yakma hareketi 15. asırda İspanyolların imzasını taşır. Müslümanlar Endülüs'ten çıkarıldıktan sonra kardinalin emriyle yüz binlerce nadide kitap, Gırnata'nın Babürremle meydanına yığılarak tören havası içinde yakılmış, bir daha elde edilmesi mümkün olmayan son derece zengin bir birikim yok edilmiştir.

        * Bir ömür boyu kitaplarla mutlu oldum. Mutluluk nedir? diye sorulsa kitaplar okumak, kitaplar edinmek, kitaplar arasında yaşamaktır derim. / Selim İleri

        * Kalem, kafanın dilidir. / Japon Atasözü

        * Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. / Emily Dickinson

        * Televizyonu çok eğitici buluyorum, ne zaman birisi televizyonu açsa yandaki odaya gider ve kitap okurum. / Groucho Marks

        * Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz. / S. Johnson

        * Dünyada, en yakın dostlarımdan bile ihanet, hiç değilse vefasızlık gördüm. Beni üzmeyen, üstelik daima avutan tek dostum, kitap olmuştur.


- Yazım-Basım Hataları -

        * Arka kapak...
         J. Paul Sartre Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür der.

         Zararın neresinden dönülse kardır. Düşüncesiyle hemen harekete geçelim...

        * Sf/ 107
         İlkokuldayken öğretmenlerimiz kelimeleri parmakla veya kalemle takip ettiğimiz zaman kazarlardı.

        * Sf/ 126
         Buna göre bert nasıl bir okuyucuyum?

        * Sf/ 172
         Kari Ludwid Michelet

        * Kötü basım - arka sayfadaki yazılarla sayfa yazıları karışmış...
         Sf/ 193, 196, 197, 200, 201, 204, 205, 208

        * Sf/ 233
         ... geçerli dir.

        * Sf/ 239
         ... mükemmel olduğunu inanmıştır.

        * Sf/ 287
         .. daima okumaktan hiçbir şey zaman en ufak bir sıkıntı duymadım.

                                                                                     Kasım 2016


Yazar Hakkında Bilgi=  Mehmet İmrak, 1976 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2003 yılında İstanbul Küçükçekmece, Taştepe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Halen Fatih Kırımlı Aslanbey İlköğretim Okulu'nda görevine devam ediyor.

Yazarın güzel söz, hikaye ve şiirlerden derleyerek oluşturduğu ve yediden yetmişe herkes için kaynak niteliğinde olan 'Petekten Süzülen Damlala' (2002); yaşanmış öykülerden oluşan, okuyanları gözyaşlarına garkedip derin derin tefekkür ettiren 'Garip Hayatlar' (2003), bir sokak çocuğunun öyküsünü lirik bir dille anlattığı ve çaresizlik girdabına takılmış olan gençlere umut aşılayan bir hikayenin anlatıldığı 'Sokak Çocuğunun Günlüğü' (2005) isimli üç kitabı daha vardır. Yazar kitap çalışmalarına devam etmektedir.


ARKA KAPAK –

Neden okumuyorsun?
J. Paul Sartre "Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür" der. Yitirilmiş ne kadar fazla günümüz var. Öyle değil mi? Ama geçmişe yanmak, ağıtlar yakmak çözüm değildir. Geçmişin hasretiyle vakit geçirmek, peşinden yine hasret getirir. 'Zararın neresinden dönülse kardır' düşüncesiyle hemen harekete geçelim, küstürdüğümüz kitaplarla barışalım.

Kitapla geçen ömür bereketlidir. Hem çok güzel hem de çok renklidir. Milletlere tek bir kişinin yön verdiği, tarihte çok görülmüştür. Belki siz, evet siz ey bu satırları okuyan! Belki de sen okuduğun bir kitapla, belki de bu kitapla değişecek ve dünyayı değiştireceksin.

    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder